امروز،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روز جهانی شک به ماهيت زندگی است.

قرار نيست کسی به من عيدی بده  ؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید