زن فالگیر پشت حمام شکوفه..

چرخش تاس و بیع بر کهنه دستمال ابریشمی.

خیره در هیاهوی الفاظ که آنچه از طالعت باقی است نامی است چون من ، تو  و دیگر هیچ !

 

/ 0 نظر / 6 بازدید