چه بسیار بومرنگ که بر نمیگردند. آنها آزادی را انتخاب می کنند....!

                                                                                 استانیسلاو یرژی لتس

/ 0 نظر / 6 بازدید