در مذهب تو سود پرستی جرم است و سود انديشی هم جرم، ولی من تو را به قماری دعوت ميکنم که در آن، يک لحظه به سود انديشيدن هستی ات را پاک ميبازاند و ايمانت را هم..

و من در خطّه بی خدايان پايدار همچنان خدايی ميکنم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
سارا

ديگه نمی شه لينک نداد ..( البته با اجازه )