اين دو واحد تنظيم خانواده را که پاس کردم ۲ واحد ازدواج ميگيرم. در ضمن واسه پاس کردن لحظات به معلم خصوصی احتياج ندارم ...!

...

ميشه ساعتتو به رخم نکشی؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
علی امامی

تنظیمتو با نیک روش گذروندی یا عنبری؟ چند شدی؟