درخت گردکان به اين بزرگی

                                      درخت هندونه الله و اکبر....11.gif...!

                                                    

                                          ‌‌‌‌‌ ‌                       (برگرفته از جامع الحکايات سعدی !)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردکان : گردو

/ 1 نظر / 6 بازدید