دنیا هم بر من روبنده میبندد .

دوای خاطره چیست ؟

کاش دلیلی برای برخاستن داشتم

من که امشب هفت رنگ نمیشوم  ؛ تا شفق سرب نما می مانم .

آخر که با فرزند قابیل بیعت میکند که تو کنی !

روزگاری که از غم آبستن است ، هر شب به بهانه ای پیاله پنهان میکند .

گوشت و پوستم مال همین جاست ....  گویی از دباغ خانه دل نمیکند ..!

یادم نرفته به کدام پنجره دخیل بسته ام ..

یادم نرفته در کدام نجوا غلتیده ام ..

یادم نرفته ساعت با تو بودن را ،  دو بارکوک کنم !

من فقط یادم رفت ، که هنوز در سفرم !


/ 2 نظر / 11 بازدید
sedayerooh

قدرت و انرژی عجیبی در كلام و حضور ایلیا جریان دارد. چیزی مانند «مغناطیس الهی» و «امواج نیروبخش». ایلیا از اقتدار عظیمی برخوردار است... www.oloomebateni.com www.oloomebateni.net www.oloomebateni.blogspot.com www.oloombateni.com roohzaee.mihanblog.com roohzaee.blogfa.com

خوش به حالشون. ما كه هر وقت اومديم بد خواب شدين!!