عزيزم اگه يه روز بهم ثابت کنی که خوشبخت ترين زن روی زمينی راحت تر باور ميکنم که بدبخت ترين مرد روی زمينم! 

/ 1 نظر / 7 بازدید
mab

احساس فقط احساسه.... من دوست دارم خوشبختيو درک کنم...علی يارت..سبز باشی!