حسنی هفت در رو بستی حسنی ....

حسنی یه در رو نبستی حسنی     ...

حسنی اونم میبستی حسنی        ...

حالا جای حسن رو با خدا عوض کن  !

/ 2 نظر / 6 بازدید
علیرضا

شیرازیش نمکی هست :)