بگذار امشب خدا را به خیال توبه بازی دهم !

بگذار امشب تلافی کنم  تمام آن أمن یجیب المظطر إذا دعاهای بی جوابش را.

بگذار آن خلوت یکه تازی شب های قدرَش را معنای بی خیالی بخشم .

بگذار امشب  پالانم را به چهار سوق کعبه ای دیگر بیاویزم .

بگذار امشب از خیال راهبه هایش ، رهایش سازم .

بگذار امشب خاموشی اش را به اعتکاف تردید  نشانه روم .

بگذار ...

بگذار امشب خدا را به خیال توبه بازی دهم  !

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ازاده

واقعا عالیه طبع شاعرانه شما قابل تحسینه :)