ای کاروان ای کاروان .....من دزد شبرو نيستم!

جالبه که اين روزها هر کسی را ميبينی همينو ميگه...... در ضمن نظرتو همين جا وارد کن و کامانت های ديگر سازمان را اشغال نکن.....!

                                                                         با تشکر(روابط عمومی مردلنگ)

/ 0 نظر / 7 بازدید