آخرشم میرم یه جای مرطوب ....

فکر کنم اینجور بتونم از دست خشکی لبهات راحت شم ... !

/ 2 نظر / 7 بازدید
ستاره_ بابا

؟؟؟؟؟......[سوال] از خودت پرسیدی چرا این لب ها خشک شدن...

پروین

به یاد ماندنی..............