تو با آن زیبایی ابلیسی ات میتوانی تمال مردم دنیا را تا دروازه جهنم ببری و تحویل دهی و با معصومیتی ابلیسی بازگردی و فرشتگی کنی.کاش میدانستی که زکات عشق به خود عشق میرسد نه هیچ درویش مستحق دیگر.

و بدان که زیبایی است که همیشه رویا میسازد، گناه از رویا نیست از زیبایی است .

کاش....

/ 5 نظر / 7 بازدید
Harry Potter

قشنگ بود داش پرهام حلی برديم

يارا

واقعا کاش...! قشنگ بود