اين جمله رو توی صفحه حوادث يکی از روزنامه های وطنی مورخ ۲۸ آبان ۴۰۰۲ مينويسند

2366580001254460-21550-125218

که به احتمال زياد ترجمش اين ميشه

به آخر دنيا رسيدم ! 

/ 0 نظر / 6 بازدید