یقین دارم که پس از تو این خانه معنی کاشانه نمیدهد .

یقین دارم شبیه خوابگاهی است که مرا در سکوت دیوارهایش به تو میرساند .

یقین دارم که مدتی است به چلهء چشمان سیاهت نشسته ام .

یقین دارم که پشت سکوت پنجشنبه ات گم شده ام .

...

امشب پاسخ یقینم باش ، امشب تو دلیل آتش افروختنم باش .

مرا در خیالم پاشویه کن که در تب تو میسوزم !

دیگر نشانه نمیدهم

دیگر پشت هیچ واژه ای پنهان نمیشوم

همه تنم حسرت نگاه توست ...

 ...

 لحظه ای مرا ببین !/ 0 نظر / 8 بازدید